Cập nhật: 23/11/2017 06:36

Tỷ Giá Ngoại Tệ, giá đô ngân hàng ngày

Tỷ Giá Ngoại Tệ: Giá các ngoại tệ như Dola (USD), Dola Úc, Euro (EUR)... tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hôm nay

Ký hiệu
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
(23/11/2017)
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
AUD
17,019.20
17,121.90
17,274.70
CAD
17,533.50
17,692.80
17,922.10
CHF
22,645.70
22,805.30
23,100.90
DKK
-
3,534.71
3,645.57
EUR
26,505.90
26,585.60
26,822.80
GBP
29,785.10
29,995.10
30,262.60
HKD
2,867.54
2,887.75
2,931.04
INR
-
350.06
363.80
JPY
199.97
201.99
203.79
KRW
19.27
20.28
21.56
KWD
-
75,065.10
78,011.90
MYR
-
5,484.46
5,555.56
NOK
-
2,729.25
2,814.85
RUB
-
383.68
427.54
SAR
-
6,044.92
6,282.22
SEK
-
2,665.56
2,732.72
SGD
16,598.00
16,715.00
16,897.80
THB
680.61
680.61
709.02
USD
22,690.00
22,690.00
22,760.00