Cập nhật: 22/09/2017 09:31

Lịch Chiếu Phim Tại Hà Nội Hôm Nay

Lịch chiếu phim rạp Lotte Cinema Hà Đông, Kim Đồng, Lotte Cinema Thăng Long, BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch, Platinum - The Garden Shopping Center, Lotte Cinema Landmark, Galaxy - Mipec Long Biên, Fafim Cinema, Beta Cineplex Thanh Xuân ngày hôm nay (ngày 22-09-2017) tại Hà Nội

Cập nhật lịch chiếu phim mới tại Hà Nội hằng ngày

Beta Cineplex Thanh Xuân

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Fafim Cinema

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)
11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Galaxy - Mipec Long Biên

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)
11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Gia Đình Là Tất Cả - Happy Family (2D/Digital)
10:00,
Nắng 2 (2D/Digital)
12:20,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Kim Đồng

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)
12:40, 16:00, 18:00,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Lotte Cinema Hà Đông

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)
19:50,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)
11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25,
Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)
12:40, 16:00, 18:00,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Nắng 2 (2D/Digital)
12:20,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Lotte Cinema Landmark

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)
19:50,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)
12:40, 16:00, 18:00,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Nắng 2 (2D/Digital)
12:20,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Lotte Cinema Thăng Long

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)
19:50,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)
12:40, 16:00, 18:00,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Nắng 2 (2D/Digital)
12:20,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Platinum - The Garden Shopping Center

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)
11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Nắng 2 (2D/Digital)
12:20,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

Rạp Tháng 8

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)
11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Gia Đình Là Tất Cả - Happy Family (2D/Digital)
10:00,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,

TTCP - Quốc Gia

Tên Phim
Giờ Chiếu
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,
Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)
09:30, 14:30, 18:00,
Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)
09:50, 12:20, 15:10, 17:50, 20:10,
Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)
11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25,
Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)
12:40, 16:00, 18:00,
IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)
09:45, 12:10, 18:00,
Nắng 2 (2D/Digital)
12:20,
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)
15:05, 20:30,