Cập nhật: 25/02/2018 02:31

Giá vàng hôm nay

Giá vàng hôm nay: Cập nhật giá vàng trong nước hiện nay, vàng SJC, vàng 9999, vàng nhẫn, vàng nữ trang tại các tỉnh thành phố như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cà Mau, Buôn Ma Thuột, Bình Phước và Huế.

Giá vàng hôm qua và biểu đồ hiển thị giá vàng 5 ngày gần đây, dữ liệu giá vàng được cập nhật trực tuyến liên tục theo thời gian thực (theo từng giờ) trong ngày

Giá vàng SJC
SJC Việt Nam
Mua
Bán
Mua
Bán
Khu vực / Loại
Hôm nay
Hôm qua
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L - 10L
36.800
36.980
Vàng nhẫn SJC 99,99%
36.800
37.200
Vàng nữ trang 99,99%
36.450
37.150
Vàng nữ trang 99%
36.082
36.782
Vàng nữ trang 75%
26.653
28.053
Vàng nữ trang 58,3%
20.440
21.840
Vàng nữ trang 41,7%
14.243
15.643
36.800
36.980
36.800
37.200
36.450
37.150
36.082
36.782
26.653
28.053
20.440
21.840
14.243
15.643
Hà Nội
Vàng SJC
36.800
37.000
36.800
37.000
Đà Nẵng
Vàng SJC
36.800
37.000
36.800
37.000
Nha Trang
Vàng SJC
36.790
37.000
36.790
37.000
Cà Mau
Vàng SJC
36.800
37.000
36.800
37.000
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC
36.790
37.000
36.790
37.000
Bình Phước
Vàng SJC
36.770
37.010
36.770
37.010
Huế
Vàng SJC
36.800
37.000
36.800
37.000

Biểu đồ thể hiện giá vàng 5 ngày gần đây