Cập nhật: 23/11/2017 06:38

Giá vàng hôm nay

Giá vàng hôm nay: Cập nhật giá vàng trong nước hiện nay, vàng SJC, vàng 9999, vàng nhẫn, vàng nữ trang tại các tỉnh thành phố như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cà Mau, Buôn Ma Thuột, Bình Phước và Huế.

Giá vàng hôm qua và biểu đồ hiển thị giá vàng 5 ngày gần đây, dữ liệu giá vàng được cập nhật trực tuyến liên tục theo thời gian thực (theo từng giờ) trong ngày

Giá vàng SJC
SJC Việt Nam
Mua
Bán
Mua
Bán
Khu vực / Loại
Hôm nay
Hôm qua
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L - 10L
36.420
36.620
Vàng nhẫn SJC 99,99%
35.400
35.800
Vàng nữ trang 99,99%
35.100
35.800
Vàng nữ trang 99%
34.746
35.446
Vàng nữ trang 75%
25.603
27.003
Vàng nữ trang 58,3%
19.623
21.023
Vàng nữ trang 41,7%
13.680
15.080
36.420
36.620
35.400
35.800
35.100
35.800
34.746
35.446
25.603
27.003
19.623
21.023
13.680
15.080
Hà Nội
Vàng SJC
36.420
36.640
36.420
36.640
Đà Nẵng
Vàng SJC
36.420
36.640
36.420
36.640
Nha Trang
Vàng SJC
36.410
36.640
36.410
36.640
Cà Mau
Vàng SJC
36.420
36.640
36.420
36.640
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC
36.410
36.640
36.410
36.640
Bình Phước
Vàng SJC
36.390
36.650
36.390
36.650
Huế
Vàng SJC
36.420
36.640
36.420
36.640

Biểu đồ thể hiện giá vàng 5 ngày gần đây